Що таке Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку та яке її відношення до Запоріжжя?

Розпорядженням міського голови № 255р від 14.12.2020 р. було затверджено Положення про робочу групу для супроводу субпроектів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку в м. Запоріжжя.

Що це за програма, яке значення вона може мати для Запоріжжя, а також які повноваження закріплені за робочою групою – розбираємося в цій статті.

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка має назву Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», була укладена 22.12.2014 р. і ратифікована законом № 346-VIII від 22.04.2015.

Вона передбачає надання кредиту в сумі 200 млн. євро на заходи з інвестування в сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в Східній Україні.

Кошти виділяються окремими траншами, яких мало бути не більше 15.

Географія Проекту розрахована передусім на підконтрольні Уряду райони Донецької та Луганської областей, а також Дніпропетровську, Запорізьку та Харківську області.

Проте можуть бути задіяні й інші регіони, які мають обґрунтоване навантаження на інфраструктуру країни у зв’язку з війною.

Основні напрями використання коштів:

 • невідкладний ремонт та заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури для розселення внутрішньо переміщених осіб;
 • відбудова та відновлення систем водопостачання та водовідведення, включаючи ремонт мереж, каптажних споруд, насосних станцій, очисних споруд;
 • відбудова та відновлення генерації, передачі та розподілу електричної енергії;
 • відбудова та відновлення систем генерації, передачі та розподілу централізованого постачання теплової енергії;
 • відбудова (місцевих, регіональних і загальнодержавних) автомобільних шляхів і залізниць, пошкоджених в результаті конфлікту, включаючи уражені мости;
 • ремонт і реконструкція державних або громадських будівель;
 •  невідкладний ремонт та заходи із підвищення енергоефективності в школах, медичних центрах, лікарнях, соціальних центрах, поштових відділеннях, які надають фінансові послуги, та інших відповідних будівлях.

Міністерство фінансів України у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України розподіляє кошти на конкретні субпроекти на підставі угод про передачу коштів позики.

Кінцевими бенефіціарами коштів можуть бути лише центральні органами державної влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, відмінні від приватних.

Легалізація отриманих коштів позики можлива через фінансовий механізм субвенцій.

Для реалізації Фінансової угоди КМУ постановою № 1068 від 25.11.2015 р. затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

Джерелом формування субвенції за спеціальним фондом є кошти позики Європейського інвестиційного банку, залучені Україною відповідно до Фінансової угоди.

Джерелом формування субвенції за загальним фондом є кошти державного бюджету.

Головним розпорядником субвенції є Міністерством розвитку громад та територій України.

Розпорядники/одержувачі субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради, відповідної військово-цивільної адміністрації про бюджет.

Субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на території яких реалізуються субпроекти. Переліки субпроектів, які фінансуються за рахунок субвенції, формуються та затверджуються головним розпорядником субвенції за пропозиціями органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади.

Субвенція загального фонду спрямовується виключно на сплату податку на додану вартість, що додається до вартості товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється в рамках субпроектів.

Фінансування Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Одеської, Полтавської, Київської та Херсонської областей за рахунок субвенції спеціального фонду може бути здійснено лише за умови підтвердження співфінансування субпроектів з відповідних місцевих бюджетів у обсязі не меншому, ніж сума податку на додану вартість.

Не допускається будь-яке подвійне фінансування одних і тих же компонентів проектів, у тому числі за рахунок коштів, наданих Європейським інвестиційним банком, іншими донорами, коштів державного чи місцевих бюджетів.

Субвенція не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів, та на витрати, пов’язані з переказом та конвертацією коштів.

Субвенція спеціального фонду не використовується для сплати податків, зборів та митних платежів.

Умовами надання субвенції є:

1) об’єкти, зокрема житлового фонду, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;

2) спроможність органів місцевого самоврядування відповідних територіальних громад сіл, селищ та міст забезпечувати подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції;

3) здійснення видатків за рахунок субвенції загального фонду можливе лише за умови попереднього спрямування коштів субвенції спеціального фонду за цільовим призначенням для здійснення частини оплати за відповідним рахунком;

4) замовниками будівництва забезпечено під час розроблення проектної документації для реалізації проектів, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

5) видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи.

У 2020 році розподіл субвенції у Запорізькій області мав виглядати так:

Бюджет Усього, тис. грн. Спеціальний фонд, тис. грн. Загальний фонд, тис. грн. Співфінансування, тис. грн.
319 083,883 313 828,577 5 255,306 57 510,417
Районний бюджет Приморського району 26 276,524 5 255,306
Бюджет міста Мелітополя 255 816,394 255 816,394 51 163,283
Бюджет міста Запоріжжя 9 527,855 9 527,855 1 905,571
Бюджет Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади 11 114,59 11 114,59 2 222,918
Обласний бюджет Запорізької області 4 000 4 000 800
Бюджет Бердянської міської об’єднаної територіальної громади 7 093,214 7 093,214 1 418,645

Безпосередньо у м. Запоріжжя наразі реалізуються два субпроекти.

Між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Запорізькою міською радою та департаментом освіти і науки Запорізької міської ради було укладено та в подальшому затверджено дві угоди:

рішенням Запорізької міської ради від 29.08.2018 р. № 49 було затверджено Угоду про передачу коштів позики від 23.07.2018 р. № 13010-05/112;

рішенням Запорізької міської ради від 26.08.2020 р. № 105 було затверджено Угоду про передачу коштів позики «Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості за адресою: пл. Леніна, 1 в м. Запоріжжя» (коригування) від 27 грудня 2019 року № 130010-05/282.

Створена розпорядженням міського голови № 255р від 14.12.2020 р. робоча група для супроводу субпроектів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку в м. Запоріжжя є постійно діючим, колегіальним, консультативно-дорадчим органом, утвореним задля сприяння реалізації субпроектів.

Завданнями робочої групи є:

1) оцінка потреб міста, оцінка екологічних і соціальних впливів та ризиків субпроектів Надзвичайної кредитної програми на території міста;

2) планування та координація діяльності з впровадження субпроектів Надзвичайної кредитної програми, зокрема погодження Плану соціального менеджменту;

3) організація комунікації, консультацій та інших заходів із залучення громадськості та зацікавлених сторін;

4) організація спільного моніторингу впровадження субпроектів Надзвичайної кредитної програми за участі громадськості та впровадження заходів реагування на ризики;

5) розгляд пропозицій, урегулювання скарг від громадськості та зацікавлених сторін;

6) розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації субпроектів Надзвичайної кредитної програми;

7) вирішення інших питань, пов’язаних з реалізацією субпроектів Надзвичайної кредитної програми.

З метою організації ефективної роботи з числа членів робочої групи на її засіданні призначаються:

 • спеціаліст по зв’язкам з громадськістю та зацікавленими сторонами;
 • спеціаліст по роботі з пропозиціями та скаргами;
 • спеціаліст з екологічного та соціального моніторингу реалізації субпроектів;
 • спеціаліст з управління ризиками.

У разі потреби при робочій групі можуть створюватися моніторингові групи, комітети тощо.

Члени робочої групи здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від своєї основної роботи чи занять.

Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер та мають враховуватись для розгляду місцевими виконавцями субпроектів.

Слід зазначити, що обов’язковість створення робочої групи ані нормативно-правовими актами, ані Фінансовою угодою не передбачено, як і взагалі існування такого дорадчого органу.

Наразі до складу робочої групи входять лише посадові особи виконавчих органів міської ради, хоча передбачено можливість для участі у ній представників підрядних організацій, представників громадських організацій та ініціатив, а також інших зацікавлених осіб.

для Regionnews Олександр Пеньков – Tax&Customs Legal Bureau