Запорізька обласна рада встановила для КП «Облводоканал» суперечливі правила щодо обліку водопостачання споживачам

Рішенням № 21 від 11.06.2020 р. обласна рада прийняла досить нестандартне для органів місцевого самоврядування одразу за кількома параметрами рішення «Про вжиття заходів із проведення суцільного обліку обсягів питної води, яка подається комунальним підприємством «Облводоканал» Запорізької обласної ради жителям області».

В першу чергу, звертає на себе увагу величезна за обсягом тексту преамбула документа, майже на цілу сторінку, в якій містяться посилання майже на всі існуючі нормативно-правові (і не тільки) акти в галузі водопостачання.

При цьому, рішення не містить жодного посилання на конкретні положення, статті чи пункти цих актів.

Так зрідка роблять тоді, коли насправді жодний з перелічених документів прямо не дозволяє місцевій раді встановлювати певні положення. По-друге, до рішення додаються дуже суворі «Умови користування системами централізованого водопостачання, вимоги щодо обладнання вузлів комерційного обліку та порядок приєднання до системи централізованого водопостачання водопровідних вводів нових споживачів».

Однак ці Умови рішенням не затверджені, а лише рекомендовані іншим органам місцевого самоврядування до прийняття та затвердження.

Ще цікавіше звучить положення про рекомендацію органам місцевого самоврядування забезпечити введення Умов у кожний договір про надання послуг з водопостачання та водовідведення, укладений із споживачами таких послуг, як обов’язкову умову укладеного договору. Таким чином, очевидним стає;

 • 1) небажання обласної ради брати на себе відповідальність за затвердження Умов як правового акта,
 • 2) розрахунок на примусову імплементацію Умов в договорах зі споживачами.

Після детального ознайомлення з рішенням та додатком до нього стає зрозумілою причина такого нестандартного підходу до встановлення загальнообов’язкових правил щодо обліку водопостачання на території області. Пунктом 1 рішення обласна рада вирішила «вважати обов’язковим встановлення вузлів комерційного обліку питної води, що подається комунальним підприємством «Облводоканал» Запорізької обласної ради жителям області, у кожній точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж».

Однак, на сьогоднішній день Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 р. № 2119-VIII залишається незмінним. Зокрема, ч. 2 ст. 3 цього закону забороняє лише приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без встановлення вузлів комерційного обліку. Однак закон, як і раніше, не встановлює якихось обов’язків щодо тих будівель, які були приєднані до мереж раніше.

При цьому, ст. 9 цього закону, як і раніше, передбачає, що до встановлення вузлів комерційного обліку для приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж обсяги споживання питної води визначаються за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності – за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування. Загальний обсяг споживання питної води у такій будівлі визначається як сума обсягу, визначеного за допомогою вузлів розподільного обліку та розрахункового обсягу, визначеного за нормою споживання для споживачів, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.

Пунктом 2 рішення зобов’язано органи місцевого самоврядування спільно з КП «Облводоканал»:

 • забезпечити проведення інвентаризації та оцінки технічного стану внутрішньоміських мереж водопровідно-каналізаційної системи, водопровідних мереж споживачів та внутрішньобудинкових мереж, які розташовані на території відповідних органів місцевого самоврядування, для визначення їх технічного стану, фіксації та усунення самовільних приєднань, несанкціонованих втручань (підключень) у роботу приладів обліку споживачами, у тому числі за допомогою встановлення індикаторів магнітного впливу, встановлення параметрів дійсного (фактичного) водоспоживання питної води;
 • вжити невідкладних заходів щодо усунення несанкціонованих підключень до мереж водопровідно-каналізаційної системи, самовільних приєднань, несанкціонованих втручань у роботу приладів обліку споживачами (у тому числі шляхом встановлення індикаторів магнітного впливу).

Дані положення не викликають сумніву у правомірності їх прийняття обласною радою з одним лише застереженням: все те, що обласна рада зобов’язала здійснити, і без того є постійним обов’язком суб’єктів, які беруть участь у наданні послуг водопостачання. Очевидно, через брак фінансування чи недостатність кадрів, а можливо і через наявність корупційної складової, цей обов’язок не виконується, що спричиняє збитки інтересам територіальних громад області.

Не викликав би здивування і п. 3 рішення, згідно з яким КП «Облводоканал» зобов’язано вжити заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану мереж водопостачання, якби в тексті цього пункту не було додано через кому абсолютно неприродний апендикс. Обласна рада приховано додала, що вищезазначене «вжиття заходів» потрібно «окрім того, для … надання приписів щодо обладнання вузлів обліку в точці приєднання водопровідної мережі споживача до мереж централізованого водопостачання».

Далі у п. 7 рішення тема приписів розкривається: «Визначити строк виконання заходів і завдань, передбачених пунктом 3 цього рішення в частині надання приписів щодо обладнання вузлів обліку в точці приєднання водопровідної мережі споживача до мереж централізованого водопостачання споживачам приватного сектору, які не мають прилади обліку, – до 01 серпня 2020 р., для інших споживачів – до 01 вересня 2020 р., в частині проведення технічних обстежень мереж з метою виявлення самовільних підключень, витоків; уточнення ступенів благоустрою домогосподарств, розмірів поливних площ – до 01 вересня 2020 р.»

І тут, на жаль, обласна рада повторила давнішню незаконну українську традицію – лякати споживачів, приписами, які не можуть тягнути жодних законних юридичних наслідків, крім як розглядатися споживачем в якості претензії на підставі договору.

Справа в тому, що жодний з численних нормативно-правових актів (Закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 27.06.2008 № 190, Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690), зазначених в преамбулі рішення, не містить терміну «припис», у зв’язку з чим його існування – поза законом і може розглядатися лише як повідомлення надавача послуг про можливе порушення умов договору споживачем.

При цьому однозначно, припис не може бути обов’язковим до виконання рішенням, оскільки КП «Облводоканал» не є контролюючим суб’єктом.

Насамкінець тезисно про Умови, які обласна рада наполегливо рекомендує зробити частиною договорів зі споживачами:

 • споживач повинен за власний рахунок встановити вузли обліку;
 • якщо вузол вже встановлено, проте не на межі майнової належності (між мережею водопостачальника та споживача), КП «Облводоканал» вправі зобов’язати споживача перенести вузол;
 • протягом 14 днів з дня встановлення вузла споживач зобов’язаний подати заяву з метою прийняття вузла на абонентський облік та опломбування в т. ч. індикатором впливу магнітного поля;
 • у разі виявлення витоку води на водопровідних мережах споживача внаслідок їх пошкодження або нераціонального водокористування, якщо втрати води не обліковуються вузлами комерційного обліку, КП «Облводоканал» має право припинити постачання води споживачу до моменту усунення витоку негайно після усного попередження;
 • з метою додержання стабільного гідравлічного режиму у водопровідних мережах населених пунктів, для запобігання порушень водопостачання мешканців у літній період забороняється здійснення поливу присадибних ділянок за допомогою тимчасових трубопроводів або шлангів. КП «Облводоканал» має право при порушенні мешканцями заборони поливу зазначеними способами скласти припис та звернутися згідно із чинним законодавством до адміністративних, судових та правоохоронних органів з метою притягнення до відповідальності осіб, які порушили заборону;
 • у разі невиконання споживачем приписів та вимог КП «Облводоканал» щодо обладнання вузла обліку в точці приєднання витрати питної води на господарські потреби, що не враховуються встановленим приладом обліку (полиття присадибних ділянок, асфальтового покриття, теплиць, заповнення басейнів, пиття худоби, миття транспорту та інше), розраховуються згідно з нормативами питного водоспоживанням та нараховуються споживачу додатково до обсягів, визначених за показаннями приладу обліку. Такий розрахунок запроваджується із дати надання припису до дати опломбування представником виконавця вузла обліку, обладнаного споживачем згідно з вимогами виконавця;
 • при створенні перешкод для доступу для проведення обстеження поливної площі (при відсутності вузла обліку) КП «Облводоканал» має право нарахувати норму полиття на загальну площу домогосподарства при отриманні такої інформації від органів місцевого самоврядування.

Це найбільш важливі положення, які матимуть істотний вплив на права споживачів. Решта положень дублюють або нерадикально уточнюють зміст нормативних актів у сфері водопостачання. Ймовірно, що навіть примусове схилення споживачів до письмового приєднання до цих Умов спричинить судові спори.

Що ж до можливості застосування Умов до споживачів, які не нададуть свою письмову згоду з ними, то такий сценарій вкрай малоймовірний через очевидну протиправність. Об’єктивна причина прийняття цього суперечливого рішення, є зрозумілою: через недосконалість механізму непрямих методів обліку водопостачання мають місце численні зловживання, які в кінцевому підсумку призводять до істотних збитків. Однак обраний шлях вирішення цієї проблеми вочевидь не дасть бажаного результату, адже з великою долею ймовірності без порушення прав споживачів втілити нові правила буде неможливо, що призведе до судових рішень не на користь КП «Облводоканал».

Набагато ефективнішим способом розв’язання проблеми могло би стати прийняття цільової обласної програми безкоштовного масового встановлення вузлів обліку споживачам.

Мирослава Балабан

Юридичний аналіз – Олександр Пеньков, Tax&Customs Legal Bureau.