Рішенням № 414 від 30.09.2020 р. виконком затвердив Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедури спрощеної закупівлі виконавчого комітету Запорізької міської ради, а також поклав з 01.10.2020 р. виконання функцій уповноваженої особи на одного з головних спеціалістів загального відділу.

Для більшості людей – подія пересічна.

Однак в історичному контексті удосконалення процедури публічних закупівель (тендерів) цей крок можна розглядати як маленький етап переходу Запоріжжя до тендерів з мінімальним, але професійним адмініструванням з боку людини.

Хоча, дещо несвоєчасний та очевидно добровільно-примусовий.

Якісно новий Закон України «Про публічні закупівлі» було прийнято 25.12.2015 р. та введено в дію з 01.04.2016 р. для центральних органів виконавчої влади, а з 01.08.2016 р. – для всіх.

Спочатку цей закон передбачав, що для організації всіх процедур публічних закупівель утворюється тендерний комітет або визначається уповноважена особа.

Однак поняття спрощених закупівель він не містив.

Повноваження тендерного комітету та уповноваженої особи були однаковими.

Фактично замовник мав право обирати між тендерним комітетом та уповноваженою особою, виходячи з:

  • потреби розділити відповідальність між членами колегіального органу;
  • інтенсивності, обсягів та вартості закупівель;
  • наявності кадрового ресурсу.

Слід зазначити, що як тендерних комітетів, так і уповноважених осіб могло бути декілька, проте відповідати вони повинні були за окремі ділянки тендерів.

19.09.2019 р. було прийнято закон № 114-IX, яким Закон України «Про публічні закупівлі» викладено в новій редакції, що набрала чинності 19.04.2020 р.

З його тексту повністю виключено інститут тендерних комітетів з покладанням відповідних функцій на уповноважених осіб, однак залишено можливість їх утворення протягом перехідного періоду до 01.01.2022 р. для загальних закупівель.

Також закон ввів поняття «спрощеної закупівлі».

У пояснювальній записці до закону № 114-IX новація обґрунтована таким чином:

«…Змінюються підходи до організації закупівельної діяльності. Так, організацією та проведенням процедур закупівель/спрощених закупівель будуть займатися уповноважені особи замовника. Крім того, організацією та проведенням процедур закупівель може займатися тендерний комітет, але виключно до кінця 2021 року. Також замовник може передати проведення своїх процедур закупівель (закупівель за рамковими угодами) до централізованих закупівельних організацій. Новий підхід до організації закупівельної діяльності забезпечить проведення якісних та успішних закупівель, а також сприятиме зменшенню додаткового навантаження на штатних працівників, на яких наразі покладається додаткова функція щодо організації та здійснення публічних закупівель, яка здебільшого є неоплачуваною».

Та сама пояснювальна записка до нової редакції закону додає, що «станом на 05.04.2019 за інформацією https://bi.prozorro.org через електронну систему закупівель 34,99 тис. замовників здійснили закупівлю, при цьому у кожного із 34,99 тис. замовників є один тендерний комітет, який складається мінімум з 5 осіб, а деякі замовники мають більше одного тендерного комітету».

Таким чином, очевидно, за основним задумом законодавця тендерні комітети, які покладають додаткові навантаження на штатних посадових осіб без відповідної доплати, повинні бути з часом замінені на централізовані закупівельні організації, а також на відносно професійних уповноважених осіб, чия робота повинна оплачуватися.

Поняття централізованої закупівельної організації існувало одразу з прийняттям закону про публічні закупівлі у 2015 році, проте підхід та концепція їх змінилися.

Так, на початку в законі не було акценту на форму власності таких організацій (хоча в 2018 році це питання врегулювала постанова КМУ), так само, як і не регламентувався їх функціонал та відносини із замовниками. Мова йшла лише про те, що це юридичні особи, що визначаються Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників.

Проте в останній редакції закону з’явилася вже законодавчо закріплена вимога щодо державної або комунальної форми власності закупівельних організацій, а також низка положень, які характеризують зміст їх діяльності, зокрема, щодо формування електронного каталогу актуальних пропозицій.

На сьогоднішній день залишається чинною постанова КМУ «Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій» від 27.12.2018 р. № 1216, з якої можна зробити висновок, що послуги централізованих закупівельних організацій для замовників є безкоштовними, за виключенням випадку, коли проведення тендерів не є обов’язковим.

Максимальні розміри винагород КМУ встановив такі:

  • 3 відсотки суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 10 млн. гривень;
  • 2 відсотки суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 50 млн. гривень;
  • 1 відсоток суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить не більш як 100 млн. гривень;
  • – 0,5 відсотка суми договору, якщо очікувана вартість закупівлі, зазначена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, становить більш як 100 млн. гривень.

Насамкінець, варто зазначити, що в контексті місцевого самоврядування закупівельні організації можуть бути актуальними лише для міських та обласних рад, якщо чисельність населення міста або області становить чи перевищує 1 млн. осіб.

Тобто місто Запоріжжя цим параметрам не відповідає, на відміну від Запорізької області.

Тепер повернемося до рішення виконкому про визначення уповноваженої особи з тендерів.

Одразу стає зрозумілим, що Запоріжжя лише стало на шлях втілення новацій законодавства в галузі публічних закупівель.

Уповноважену особу визначено лише для спрощених закупівель, оскільки перехідні положення, які діють до початку 2022 року, не застосовуються до спрощених закупівель. До кінця 2021 року Запоріжжя планує користуватися своїм правом на тендерний комітет щодо загальних закупівель.

Тобто з 19.04.2020 року спрощені закупівлі повинні здійснюватися виключно уповноваженими особами, однак відповідне рішення виконком прийняв лише 30.09.2020 р., при тому, що на його прийняття закон відводив час 6 місяців ще до набрання законної сили новою редакцією.

До слова, спрощена закупівля – це процедура із застосуванням електронного аукціону, що полягає в повторювальному процесі пониження цін або приведених цін і проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.

При цьому вартість предмета спрощеної закупівлі повинна дорівнювати від 50 до 200 тисяч гривень (для робіт – до 1,5 мільйона гривень, а для окремих замовників – товарів і послуг до 1 мільйона гривень, а робіт – до 5 мільйонів гривень).

Судячи з рішення, уповноважена особа буде отримувати доплату за додаткову роботу, а також може пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті.

Між іншим, затверджене виконкомом положення про уповноважену особу нічого нового не пропонує, крім норм і так визначених законодавством.

Обов’язку затверджувати таке положення у замовників закупівель теж немає.

Разом з цим закон містить норму, яку виконком оминув у своєму положенні, однак якої не уникнути на шляху професійного удосконалення кадрів з тендерних процедур.

Мова йде про те, що уповноважена особа для здійснення своїх функцій підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу шляхом проходження безкоштовного тестування.

Порядок організації тестування уповноважених осіб визначається Уповноваженим органом, однак на сьогоднішній день він поки не затверджений.

Насамкінець, всім, кого цікавить дана тема, пропонуємо ознайомитися з листом № 3305-04/52038-03 від 06.12.2019 р. Мінекономіки.

В листі повідомляється, що з метою надання методичної допомоги щодо орієнтовного розрахунку необхідної кількості уповноважених осіб в організації, Мінекономіки спільно з Київською школою економіки за підтримки проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» провели дослідження, результатом якого стало розроблення онлайн калькулятора уповноважених осіб, який дозволяє провести орієнтовний розрахунок на підставі інформації про публічні закупівлі конкретної організації-замовника.

Онлайн калькулятор розміщений за посиланням https://cep.kse.ua/osoba/. Щоб розрахувати рекомендовану кількість уповноважених осіб необхідно ввести назву або код ЕДРПОУ організації. Цей інструмент передбачає також можливість коригування часу, який витрачається на різних етапах закупівлі та може відрізнятись у організаціях, що в свою чергу може впливати на рекомендовану кількість таких осіб.

Особам, які можуть бути визначені уповноваженими, слід завчасно користуватись наявними безкоштовними джерелами інформації для отримання відповідних знань щодо застосування закупівельного законодавства.

Інформація про відкриті джерела, які допоможуть в отриманні необхідних знань та матеріали, які стосуються переходу на новий формат роботи розміщені на офіційному сайті Уповноваженого органу за електронною адресою www.me.gov.ua, в розділі «Публічні закупівлі», у рубриці «Професіоналізація».

Для узгодженого розуміння функцій особи, яка буде відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі, Мінекономіки розроблено професійний стандарт для професії «Фахівець з публічних закупівель», що затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 18.02.2019 № 234 та розміщений на офіційному сайті Мінекономіки в розділі «Публічні закупівлі» рубрика «Професіоналізація» за посиланням www.me.gov.ua.

Професійний стандарт дозволяє роз’яснити сферу обов’язків особи, яка буде відповідальною за проведення закупівель, а також кваліфікаційні вимоги та професійні компетентності, якими має володіти така особа.

Аналіз рішення – Олександр Пеньков, Tax&Customs Legal Bureau