Рішенням міської ради № 32 від 28.12.2020 р. було затверджено Програму відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих та енергоефективних проектів в житлово-комунальному господарстві на 2021-2025 роки.

Разом з майбутнім рішенням про внесення змін до цієї програми, підготовленим у лютому 2021 року, усього налічуватиметься близько 20 документів міської ради, які стосуються відшкодування відсотків за кредитами на цілі енергоефективності, починаючи з 2015 року.

Це пов’язано з численними змінами до програм, викладенням їх у новій редакції, зміною строків тощо.

Не менших змін зазнавало і нормативне регулювання кредитування енергоефективності на державному рівні.

Все почалося у 2010 році, коли Кабінет Міністрів України постановою від 01.03.2010 р. № 243 затвердив Державну цільову економічну програму енергоефективності на 2010-2015 роки.

Ця програма зазнала змін і діє дотепер під назвою Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки.

Первісно в ній серед очікуваних результатів, крім іншого, було вказано підвищення рівня теплозабезпечення населення та зменшення обсягу використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, на 60 відсотків.

Ні про що, дотичне до кредитування енергоефективності, в цій програмі спочатку не йшлося.

У жовтні 2012 року до неї було внесено зміни, якими серед завдань програми було передбачено стимулювання населення (позичальників) до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами, отриманими позичальниками у фінансових установах.

Відповідальним органом було призначено Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності).

У 2012 році на 61 тисячу домогосподарств, які отримали кредити, було заплановано витратити 50 млн. грн.

У 2021 році Державною цільовою економічною програмою енергоефективності передбачено фінансування на:

– відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них – для 1220 домогосподарств;

– відшкодування частини суми кредитів для власників приватних будинків – для 12500 домогосподарств.

На стимулювання об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів вперше з 2015 року коштів не передбачено.

Очевидно, що в першу чергу це пов’язано з існуванням ще однієї програми «Енергодім», започаткованої у 2019 році і орієнтованої лише на ОСББ.

Крім Державної цільової економічної програми енергоефективності у 2011 році Кабінет Міністрів України постановою від 17.10.2011 р. № 1056 затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Спочатку було передбачено реалізацію заходів на 2010-2015 роки, однак в подальшому цей період постійно змінювався і на сьогодні продовжується у 2021 році.

У цьому порядку до сих пір описана процедура отримання відшкодування не тільки для громадян, але й для ОСББ, однак за відсутності фінансування ці норми у 2021 році за програмою «теплих кредитів» залишаться порожніми.

Отже, на даний час у загальних рисах процедура отримання відшкодування фізичними особами без ОСББ за «теплими кредитами» виглядає так.

Позичальники звертаються до уповноважених банків (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк), і за умови, що останні погоджуються надати кредит за цією програмою, позичальники включаються до реєстру.

Держенергоефективності щомісяця до 25 числа на підставі договорів з уповноваженими банками та зведеного реєстру позичальників перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених банків для погашення частини суми кредиту. Уповноважені банки здійснюють перерахування коштів позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на рахунки уповноважених банків.

Кредит надається один раз протягом одного бюджетного періоду.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені банки щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, але не пізніше 15 грудня поточного року подають Держенергоефективності два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування.

Кредити у поточному календарному році надаються уповноваженими банками до 30 листопада включно.

Обов’язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг).

Позичальники зобов’язані подати до уповноваженого банку підтвердні документи не пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається уповноваженим банком до державного бюджету.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

20% суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, але не більш як 12000 грн. за одним кредитним договором;

35% суми кредиту для власників одно- та двоквартирних житлових будинків, але не більш як 14000 грн. за одним кредитним договором.

– у разі коли позичальником є фізична особа, якій призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, здійснюється одноразово в розмірі 35% суми кредиту, але не більш як 12000 грн. за одним кредитним договором.

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

Тепер повернемося до нової редакції міської програми відшкодування відсотків.

По-перше, варто звернути увагу на те, що згідно з державною програмою «теплих кредитів» відшкодуванню підлягає одноразово частина так званого «тіла кредиту», тобто того, що надав банк, а не того, що треба повернути банку.

Фактично, взявши 50 тис. грн. у банку, можна розраховувати на те, що держава поверне банку щонайменше 10 тис. грн., а це, у свою чергу, здешевить «вартість» кредиту, тобто позичальнику доведеться повертати не тільки менше коштів, ніж він узяв, але й нараховуватиметься менше відсотків на залишок непогашеної суми.

Проте відсотки держава не відшкодовує і після сплати одноразового платежу позичальник залишається сам-на-сам зі своїм кредитом.

Міська програма розрахована як раз на додаткове зменшення навантаження на позичальника шляхом відшкодування відсотків.

Однак, у той час, як держава не передбачила фінансування ОСББ в рамках «теплих кредитів» на 2021 рік, міська програма діє виключно для ОСББ та ЖБК і не поширюється на громадян.

При цьому до програми потрапляють лише кредитні договори, укладені до 2019 року включно.

Отже, короткий зміст програми.

Програма реалізується виключно у межах постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 р. № 1056, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Допустимі заходи енергоефективності та енергозбереження:

 • модернізація та утеплення стін фасаду;
 • модернізація, реконструкція і утеплення покрівель, дахового перекриття, підвальних приміщень;
 • реконструкція, ремонт і модернізація всіх інженерних мереж і обладнання будинку;
 • придбання та встановлення приладів погодного регулювання подачі теплоносія;
 • утеплення під’їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей);
 • встановлення енергозберігаючих систем освітлення місць загального користування;
 • встановлення обладнання з використанням альтернативних до газу джерел енергії для потреб будинку (теплопостачання, електропостачання);
 • модернізація систем вентиляції;
 • інші енергозберігаючі та енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку.

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в 10-денний строк після отримання документів від ОСББ, ЖБК надає заявки до департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради для фінансування заходів по відшкодуванню відсоткових ставок.

Відшкодування відсоткових ставок здійснюється у місячний строк від дати надання представником ОСББ, ЖБК платіжних документів про сплачені відсотки, але не пізніше 20 грудня поточного року.

Розмір відшкодування відсоткових ставок за надані кредити не може перевищувати двох облікових ставок Національного банку України, а також відсоткову ставку, передбачену кредитним договором.

Департамент здійснює заходи щодо перевірки документів ОСББ, ЖБК, які підтверджують цільове використання кредитних коштів (договори, специфікації, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товарів, акти про надання послуг, виконання робіт або накладні на товари).

Насамкінець, з урахуванням підготовлених, але поки не внесених змін на 2021 рік, програмою буде передбачено 22 597 531 грн. фінансування на 5 років, а саме:

 • у 2021 році 8 601 802 грн. на 297 кредити;
 • у 2022 році 6 384 893 грн. на 294 кредити;
 • у 2023 році 4 199 125 грн. на 272 кредити;
 • у 2024 році 2 300 805 грн. на 244 кредити;
 • у 2025 році 1 110 906 грн. на 153 кредити.

Спеціально для Regionnews – адвокат Олександр Пеньков Tax&Customs Legal Bureau