Рішенням від 18.03.2021 р. № 142 Запорізька обласна рада затвердила Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки.

Що вона передбачає – розбираємося в цій статті.

По-перше, слід зазначити, що прийнята програма не нова.

Документи з аналогічною назвою регулярно приймалися обласною радою щонайменше починаючи з 2005 року. Щоправда раніше вони затверджувалися на 2 календарні роки, а не на 3.

Пересічним мешканцям регіону підтримка місцевого малого та середнього бізнесу передусім запам’яталася гаслом «Купуй запорізьке – обирай своє». Однак про зміст конкретних заходів і тим більше про їх ефективність відомо небагато.

Не надаючи ретроспективної оцінки документам з минулого, спробуємо системно проаналізувати чинну програму.

Отже, рішенням обласної ради від 12.12.2019 р. № 134 було затверджено Стратегію регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та План заходів на 2021-2023 роки з реалізації цієї Стратегії.

Серед основних механізмів реалізації Стратегії було визначено стимулювання підприємницької активності, що передбачає:

– спрощення процедур реєстрації (функціонування «єдиного вікна») та ведення бізнесу на місцевому, регіональному рівні;

– підтримку в регіоні розвинутого конкурентного середовища, недопущення монополізації сфер діяльності малого та середнього бізнесу;

– сприяння розвитку інфраструктурного забезпечення діяльності малого та середнього бізнесу, самозайнятості населення (у т. ч. налагодження роботи бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо);

– налагодження ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підприємцями, сприяння формуванню освітньої, інституційної та інформаційної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, підприємництва та самозайнятості в регіоні.

Стратегія передбачає 2 етапи впровадження, перший з яких охоплює 2021-2023 роки.

На цей період було затверджено відповідний план заходів.

План заходів поділений на 4 програми, кожна з програм – на низку напрямів, а кожний напрям – на низку проектів.

Питання малого та середнього підприємництва зосереджені в основному у 4 проектах:

 1. Сучасні інформаційні технології для бізнесу напряму «Забезпечення взаємодії органів влади, бізнесу, громади, особи» в рамках програми «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення»;
 2. Інноваційний розвиток інфраструктури розвитку малого і середнього бізнесу (бізнес-центрів, академічних та виробничих бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва, ФабЛабів, коворкінг-центрів тощо) напряму «Розвиток бізнес-екосистеми регіону» в рамках програми «Конкурентоспроможна економіка регіону (яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у національному та глобальному просторі»;
 3. Фінансово-кредитні інструменти розвитку бізнесу (напрям і програма ті самі);
 4. Створення Запорізького регіонального Центру надання консалтингових та дорадчих послуг напряму «Стимулювання економічної активності територій регіону» в рамках програми «Гармонійний просторовий розвиток».

Власне, на виконання цих проектів і було затверджено Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки.

Комплексна програма є цільовою, проте не є бюджетною в розумінні Бюджетного кодексу України.

Це означає, що її компоненти фінансуються не тільки в рамках бюджетної програми «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 7610), але містять елементи інших бюджетних програм.

Комплексна програма поділена на 10 проектів:

 1. Забезпечення співфінансування грантового проекту «EXCELTOUR» – спрямований на втілення управлінських інструментів та методів на підприємствах сфери туризму, підвищення їх конкурентоспроможності.

У 2021 році планується виділити з обласного бюджету 200 тис. грн., у 2022 році – 229 тис. грн. в якості співфінансування.

Кошти планується направити на навчання учасників, спрямоване на підвищення якості та розширення спектру наданих послуг за системою Європейського фонду управління якості (ЕFQМ). За наслідками навчання 10 учасників проекту отримають міжнародний сертифікат якості послуг у сфері туризму, а також планується залучити 100 тис. євро грантових коштів на розвиток підприємництва.

 1. «Grant4business» – спрямований на підвищення обізнаності підприємців щодо діючих грантових проектів та вимог до участі у них, розширення можливостей в отриманні грантових коштів.

Реалізовуватиметься шляхом формування та розповсюдження електронного каталогу діючих грантових проектів, організації тренінгів з питань залучення міжнародної технічної допомоги.

Окремо кошти на ці цілі не передбачені.

 1. Формування інформаційної платформи для бізнесу «БізнесІнформ» передбачає створення спеціалізованих інформаційних ресурсів в соціальних мережах та месенджерах, що консолідуватимуть необхідну для бізнесу інформацію. Запровадження онлайн консультування підприємців.

Кошти на ці цілі також окремо не виділяються.

 1. Громадський контроль передбачає створення інтерактивної мапи об’єктів торгівлі, що відносяться до тимчасових споруд, з формою зворотного зв’язку, а також запровадження системи ідентифікації об’єктів торгівлі, що відносяться до тимчасових споруд, з використанням QR-коду.

На ці цілі планується за 3 роки витратити 250 тис. грн. з обласного бюджету, а також ще 150 тис. грн. з місцевих бюджетів.

 1. Забезпечення функціонування Центру Підтримки Експорту – спрямований на проведення тренінгів «Експортні операції: крок за кроком», експортного форуму, а також впровадження аналітичних досліджень таргетованих закордонних ринків.

Для реалізації планується виділити у 2021-2022 роках 200 тис. грн., а також залучити у 2021-2023 роках 650 тис. грн. коштів міжнародної технічної допомоги.

 1. «FabLab Robotics» ставить за мету забезпечення роботи технологічного простору та його реєстрації у світовій мережі Fab Foundation для спрощення доступу молодих винахідників до створення прототипів власних ідей та їх подальшої комерціалізації. Проект передбачає придбання необхідного для функціонування лабораторії обладнання, розробку порядку та механізмів участі у проекті суб’єктів підприємництва та осіб, що планують започаткувати власну справу, а також реєстрацію у національній мережі «FabLab».

На ці цілі протягом 3 років планується витратити 350 тис. грн. з обласного бюджету.

 1. Розвиток мікробізнесу у сфері зеленого туризму в селі Геленджик передбачає створення необхідних умов для соціалізації маломобільних осіб та їх залучення до роботи у туристичній сфері, а також розвиток зеленого туризму у с. Геленджик.

Проектом планується розробка бренд-буку комплексу та придбання необхідного обладнання та устаткування для спрощення доступу до бізнесу окремих верств населення.

Протягом 2021-2022 років з обласного бюджету на ці цілі заплановано 100 тис. грн.

 1. Туристичний кластер Смирновської селищної ради Запорізької області спрямований на дослідження стану сільського туризму Смирновської селищної ради та шляхів створення кластеру сільського туризму.

Передбачено налагодження коопераційних зв’язків між щонайменше 8 учасниками кластеру, створення 2 туристичних маршрутів, а також проведення 2 ознайомчих турів для туристичних агенцій області.

На все це заплановано 200 тис. грн. з обласного бюджету протягом 2021-2022 років, а також ще 100 тис. грн. з місцевого бюджету.

 1. Бізнес-профіль області передбачає систематизацію даних про товаровиробників області у розрізі галузей та товарів, розробку електронного каталогу товарів та послуг місцевого бізнесу, виготовлення презентаційних матеріалів для поширення інформації про місцевих виробників, а також розміщення посилань на каталоги на доступних Інтернет-ресурсах.

За 3 роки на ці заходи витратять 150 тис. грн. з обласного бюджету.

 1. Бізнес-освіта, як очікується, забезпечить серію освітніх, форумних та виставкових заходів для підвищення компетенції підприємців області та обміну досвідом. Кількість запланованих заходів – не менше 15. Кількість підприємців та їх громадських об’єднань, які візьмуть участь у заходах, – не менше 500 осіб.

З обласного бюджету на це буде витрачено півмільйона гривень за 3 роки.

Наведеними проектами Комплексна програма не обмежується.

Поза ними передбачено низку окремих заходів:

 1. Надання фінансової підтримки не менш, ніж 20 підприємцям за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків.

Очікувана сума залучених кредитів на розвиток бізнесу – 22 млн. грн.

Очікувана сума фінансової підтримки за 2022-2023 роки складає 3,5 млн. грн.

 1. Фінансування на безповоротній основі не менш, ніж 6 підприємців-початківців, які стали переможцями конкурсу бізнес-планів у розмірі 1,05 млн. грн. за 3 роки.
 2. Організація ефективної взаємодії влади та бізнесу за результатами роботи консультативно-дорадчих органів з питань розвитку підприємництва та експертних висновків з фінансуванням у розмірі 450 тис. грн.
 3. Забезпечення діяльності Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області», що включає стабільну роботу «гарячої лінії» допомоги бізнесу, проведення 30 тренінгів для підприємців, залучення міжнародної технічної допомоги в розмірі 1,4 млн. грн.
 4. Розвиток мережі інформаційних пунктів підтримки підприємця на базі Центрів надання адміністративних послуг, що передбачає навчання спеціалістів провідним практикам консалтингу, формування бек-офісів для оперативного онлайн консультування бізнесу з фінансуванням у розмірі 300 тис. грн.
 5. Оптимізація надання адміністративних послуг для бізнесу, в процесі якої ЦНАП буде інтегровано до роботи національного порталу електронних послуг «Дія».
 6. Просування та популяризація місцевих товаровиробників, в рамках чого планується виготовити та розповсюдити щонайменше 60 промоційних та інформаційних матеріалів, поширення успішного досвіду щодо започаткування власної справи.

На ці цілі заплановано 1,35 млн. грн. з обласного бюджету протягом 3 років.

 1. Організація фестивалю-ярмарку «Бізнес-fest» місцевих товаровиробників з кількістю учасників заходу не менше 50 виробників та витратами в розмірі 450 тис. грн. за 3 роки.
 2. Підтримка функціонування регіонального кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування. Металургія» з метою розвитку сектору промислового хай-тек та популяризації технологій 4.0.

В рамках заходу планується створення групи стейкхолдерів, в яку увійдуть профільні асоціації, заклади вищої освіти, організації з підтримки бізнесу, підприємці.

Передбачається розробка та подання 3 грантових заявок на співфінансування, а також проведення 3 конгресно-форумних заходів, 6 тренінгів для цільової аудиторії, проведення робіт із розробки рекомендацій щодо впровадження інструментів Індустрії 4.0 на базі 5 підприємств регіону.

На ці цілі очікується залучити 900 тис. грн. небюджетних коштів за 3 роки.

 1. Забезпечення пільгової участі підприємців у виставкових заходах, які проводяться як на території України, так і за кордоном.
 2. Організація бізнес-стажування керівників підприємств на провідних підприємствах області

Спеціально для Regionnews – Олександр Пеньков, Tax&Customs Legal Bureau