Жодних пільг щодо позачергового чи першочергового надання земельних ділянок у власність багатодітним сім’ям (як, наприклад, учасникам АТО) закон не передбачає. Хоча такі пільги теоретично можуть самостійно встановлювати своїми рішеннями окремі місцеві ради, наприклад, у депресивних населених пунктах з метою стимулювання мешканців не залишати їх територію.

В загальних рисах з точки зору законодавства цей механізм нескладний і полягає в кількох діях, майже повністю описаних у ст. 118 Земельного кодексу України.

 1. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель комунальної власності для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) у межах норм безоплатної приватизації (у селах – не більше 0,25 га), подають клопотання до відповідного органу місцевого самоврядування. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб).

Примітка. Найбільша складність – самостійно без допомоги сертифікованого землевпорядника, який працює на відповідній території, вибрати вільну земельну ділянку і скласти на неї графічні матеріали. Хоч закон і не ставить до цих матеріалів ніяких вимог, некоректне зображення бажаної земельної ділянки може бути причиною відмови у наданні дозволу на розробленні проекту землеустрою. Порада – знайти власників земельних ділянок, які нещодавно оформили право власності на землю, поцікавитися у них землевпорядником, який розробляв проект землеустрою, проконсультуватися у нього щодо можливості і вартості приватизації землі. Вільне місце для бажаної земельної ділянки варто шукати поблизу землевласників, які нещодавно отримали землю, з використанням публічної кадастрової карти https://map.land.gov.ua/ та Google Maps. Після цього викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) можна замовити в територіальному органів Держгеокадастру відповідно до постанови КМУ від 01.08.2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг».

 1. Відповідний орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Примітка. Навіть, якщо вдасться отримати рішення місцевої ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою без залучення сертифікованого землевпорядника з урахуванням всіх вимог, передбачених у п. 2, такий землевпорядник все одно знадобиться для розроблення самого проекту. Цей проект може виконувати тільки фахівець.

 1. Відповідно до ст. 1861 Земельного кодексу України проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується з:

– відповідним територіальним органом Держгеокадастру;

– структурними підрозділами в районних, Київської міської державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, – до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, – до структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури.

Примітка. Додаткового погодження з іншими органами вимагають землі:

 • природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги;
 • на території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях;
 • на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення;
 • лісогосподарського призначення;
 • водного фонду.

Щодо таких земель може також знадобитися обов’язкова державна експертиза землевпорядної документації.

 1. Отримання витягу з Державного земельного кадастру з кадастровим номером земельної ділянки.
 2. Відповідний орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.
 3. Реєстрація речового права власності на земельну ділянку на підставі рішення місцевої ради.

Спеціально для Regionnews адвокат Олександр Пеньков