Рішенням № 50 від 28.12.2020 р. Запорізька міська рада затвердила умови Фінансової угоди з Державним банком розвитку Федеративної Республіки Німеччина (KfW) щодо оплати експертних послуг для Запорізької міської ради в рамках проекту «Енергоефективність в громадах І», що фінансується Урядом Німеччини.

Що це за дивне рішення і яка від нього користь для територіальної громади – розбираємося тут.

Ще у листопаді 2013 року Запорізька міська рада приєдналася до Європейської ініціативи «Угода мерів», взявши на себе зобов’язання:

 • перевершити цілі, визначені ЄС до 2020 року, зменшуючи викиди CO2 щонайменше на 20%;
 • впродовж року подати План дій для сталого енергетичного розвитку, включно з інвентаризацією базового стану викидів, який окреслить, яким чином будуть досягнуті цілі;
 • подавати звіт про впровадження Плану дій не рідше, ніж кожні два роки після подання Плану дій з метою його оцінювання, моніторингу і перевірки;
 • у співпраці з Європейською Комісією та іншими зацікавленими сторонами організувати Дні енергії або Дні участі міста в Угоді, що дозволить мешканцям отримувати безпосередню користь від можливостей та переваг, які забезпечать більш продумане використання енергії, а також регулярно інформувати місцеві ЗМІ про розробки, пов’язані з Планом дій;
 • брати участь в організації та проведенні щорічної Конференції ЄС «Міські голови за сталу енергетику Європи».

Наприкінці 2016 року Запорізька міська рада нарешті затвердила План дій сталого енергетичного розвитку міста Запоріжжя на 2016-2020 роки.

Серед понад 370 сторінок тексту до пріоритетних секторів плану увійшли так звані «Будівлі бюджетної сфери».

Тобто, споживання теплової та електричної енергії установами бюджетної сфери міського підпорядкування було заплановано зменшувати за рахунок впровадження енергоефективних проектів.

Також було зазначено, що в якості джерел позикових коштів для реалізації інвестиційних проектів плану можуть виступати міжнародні фінансові організації (ЄБРР, ЄІБ, KfW, МБРР, МФК, НЕФКО тощо). У документі стверджується, що міжнародні фінансові організації, поряд з наданням кредитних коштів, сприяють у залученні коштів від міжнародних грантових фондів у розмірі 5-10% від суми фінансування проектів.

У червні 2018 року Запорізька міська рада уклала Меморандум про взаєморозуміння і партнерство між Запорізькою міською радою та Українським офісом KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (KfW), який є офіційним представництвом в Україні Державного банку розвитку Федеративної Республіки Німеччина.

Згідно з цим меморандумом сторони домовились про співпрацю щодо підготовки та реалізації проекту з впровадження заходів енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності орієнтовно 40 будівель бюджетної сфери в м. Запоріжжя.

До переліку увійшли 20 закладів дошкільної освіти, 19 закладів загальної освіти та 1 дитячо-юнацька спортивна школа з плавальним басейном «Салют» по вулиці Історичній, 19.

Щоправда, цей перелік може змінюватися.

Проект мав стати одним із етапів складної системи домовленостей, що включала:

 • майбутню угоду між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччини;
 • кредитну угоду між Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України і KfW;
 • угоду між Запорізькою міською радою і KfW до кредитної угоди;
 • субкредитну угоду між Міністерством фінансів України і Запорізькою міською радою.

Проект передбачав інвестиційні внески кожної зі сторін:

 • Запорізька міська рада здійснює витрати, пов’язані з оподаткуванням та зборами;
 • KfW фінансує витрати на інвестиції у формі стандартної позики в рамках фінансового співробітництва. Умови кредиту повинні передбачати відсоткову ставку 2% річних, 10-річний пільговий період і період погашення 30 років;
 • KfW також робить свій внесок шляхом фінансування витрат на консультантів з підготовки та впровадження проекту у вигляді гранту (безповоротної фінансової допомоги).

Для підготовки і реалізації проекту передбачалася також можливість залучення міжнародної технічної допомоги (у формі безповоротної фінансової допомоги), додаткові кошти підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, державного і місцевих бюджетів тощо.

Меморандумом був передбачений графік реалізації етапів проекту.

Угоду між урядами двох країн було підписано лише 17.12.2020 р., що відкрило шлях для подальших кроків.

Слід зазначити, що це далеко не перша угода між урядами двох країн.

В тій чи іншій сфері Уряд Німеччини через KfW фінансує проекти досить давно.

Згідно з повідомленням сайту Міністерства фінансів України остання рамкова угода визначає перелік проектів, домовленості щодо фінансування яких Урядом ФРН досягнуто під час українсько-німецьких перемовин за період 2011-2019 років.

Угодою передбачено надання на пільгових умовах кредитних ресурсів у обсязі до 214,6 млн. євро, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі для підтримки муніципалітетів, зокрема:

 • у сфері енергетики (модернізація підстанцій та інтеграція української енергетичної системи до європейської об’єднаної енергосистеми);
 • підтримку малого та середнього підприємництва;
 • здійснення енергоефективних заходів у громадських будівлях (школи та дитячі садочки);
 • реконструкцію комунальної інфраструктури в регіонах.

Окрім того, угодою передбачається надання до 40 млн. євро на безоплатній та безповоротній основі – у формі грантів, з яких 30,5 млн. євро буде спрямовано на покращення системи професійної освіти та посилення місцевого самоврядування в Україні.

Фактично одразу після підписання міжурядової угоди, була затверджена фінансова угода між KfW та Запорізькою міською радою.

Вона передбачає, що KfW надає Запорізькій міській раді 1,28 млн. євро безповоротного фінансування на оплату послуг технічної експертизи, підготовки та реалізації тендерних процедур, координації та нагляду за будівництвом.

Це фактично кошти на супроводження проекту з боку незалежних консультантів.

Всі виплати повинні бути здійснені до 31.12.2024 р.

При цьому податки, збори та ввізні мита не входять до цієї суми.

Досить продуманою з точки зору української реальності є схема фінансування.

Всі оплати здійснює безпосередньо KfW по мірі виникнення необхідності на підставі рахунків майбутнього виконавця послуг. При цьому договір про надання послуг з виконавцем від імені Запорізької міської ради буде укладати теж KfW.

Навіть всі можливі виплати, пов’язані з відшкодуванням, гарантією, страхуванням, здійснюються спочатку на рахунок KfW.

Виконавців, які надаватимуть експертні послуги (в угоді вони названі консультантами) формально обирає Запорізька міська рада.

Проте KfW призначає так званого «тендерного агента», з яким Запорізька міська рада зобов’язана укласти агентський договір.

Цей тендерний агент повинен допомагати Запорізькій міській раді обирати консультантів, проте фактично він буде здійснювати основні процедури замість міської ради.

Зокрема, тендерний агент:

1) гарантує, що технічне завдання для послуг консультантів буде складено або адаптовано належним чином;

2) відповідно до «Посібника з закупівель консультаційних послуг, робіт, обладнання, товарів і неконсультаційних послуг у фінансовому співробітництві з країнами-партнерами» (який, до речі, відсутній у публічному доступі, хоча є невід’ємною частиною фінансової угоди) проводить процедуру для вибору консультантів від імені Запорізької міської ради та надає пропозиції щодо затвердження:

 • проекту попередніх кваліфікаційних вимог та будь-якої додаткової інформації, призначеної для зацікавлених консультантів;
 • звіту за наслідками попереднього відбору та проекту списку попередньо відібраних учасників торгів;
 • проектів документів для тендерів;
 • звітів про оцінку технічних заявок, в яких також повинні бути вказані причини відмови в їх прийнятті;
 • обґрунтованої пропозиції про скасування;
 • пропозиції про вибір переможця зі звітом про фінансові пропозиції учасників торгів;
 • до початку будь-яких договірних переговорів з учасником торгів, що зайняв друге місце: пропозиції щодо початку договірних переговорів з цим учасником торгів; у пропозиції повинні бути викладені причини, через які перемовини з переможцем торгів не завершились укладанням контракту;
 • до прийняття рішення про будь-яку заміну персоналу, запропоновану вибраним консультантом: пропозиції консультанта, фінальну переоцінку пропозиції консультанта та обґрунтований коментар до цієї пропозиції;
 • результату договірних переговорів та узгодженого проекту договору про надання послуг із зазначенням будь-якої заміни персоналу та будь-яких змін у технічному завданні чи проекті договору про надання консультаційних послуг.

Запорізька міська рада повинна надіслати свої зауваження тендерному агенту протягом 2 тижнів після отримання пропозицій. Ненадання таких зауважень тендерному агенту до закінчення цього строку вважатиметься схваленням міською радою поданих пропозицій. Тендерний агент негайно повідомляє Запорізьку міську раду про результати тендерної процедури.

Таким чином, Запорізька міська рада майже повністю позбавлена можливості впливати на процес відбору консультантів, яким буде сплачено 1,28 млн. євро.

Слід також зазначити, що дане фінансування не здійснюється в рамках безпосередньо кредитної угоди, а являє собою лише безповоротний внесок KfW на оплату робіт, які передують запуску або супроводжують основні роботи проекту.

Спеціально для Регіонньюз адвокат Олександр Пеньков – Tax&Customs Legal Bureau