З одного боку, відповідно до ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників, а його капітальний ремонт – є їхнім персональним клопотом.
З іншого боку, всім зрозуміло, що сучасні українські реалії не дозволяють співвласникам самостійно нести відповідні витрати. Тому Запорізька міська рада рішенням № 74 від 24.02.2021 р. вкотре затвердила Порядок проведення капітальних ремонтів спільного майна у багатоквартирних житлових будинках м. Запоріжжя на умовах співфінансування. Цього разу – на 2021 рік. Порядок великий, тому коротко зупинимося на ключових моментах, дотримання та виконання яких дозволить до кінця року щось відремонтувати у своєму будинку. Прийом документів стартує 23.03.2021 р. і закінчується 02.04.2021 р., тож варто поквапитися.

Вихідні дані для прийняття рішення співвланиками:
1. Можна обрати лише 1 з напрямів робіт:
– дахи та покрівлі;
– центральне опалення;
– водопровід, каналізація, гаряче водопостачання;
– електроосвітлення та силові проводки;
– відновлення або капітальний ремонт вимощення навколо будівлі з метою захисту
ґрунту під фундаментами від розмивання, ремонт облицювання цоколю будинку.

2. Якщо в будинку протягом 2016-2020 років за бюджетні кошті уже виконані якісь з цих робіт, то скористатися новим Порядком не можна. Але якщо якісь роботи з 2020 року не було завершено, то навпаки для таких співвласників встановлено пріоритет та першочергове
фінансування.

3. Обов'язковим є співфінансування за рахунок коштів співвласників. Його розмір коливається від 5% на капітальний ремонт шатрової, м'якої покрівлі у 1-2 поверхових будинках до 40% на капітальний ремонт будь-яких інженерних мереж у багатоквартирних будинках на 1-2 під'їзди, вище 12-го поверху та площею понад 8000 кв. м, а також на відновлення або капітальний ремонт вимощення навколо будівлі, ремонт облицювання цоколю будинку.

4. Витрати на співфінансування розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності.

5. Ліміти:
– центральне опалення, водопровід, каналізація, гаряче водопостачання – не більше
300 000,00 грн на один під'їзд багатоквартирного будинку;
– електроосвітлення та силові проводки ремонтуються без обмеження;
– дах чи покрівля:

1) для шиферної та металевої покрівлі – не більше 1800 грн. / кв. м,

2) для м'якої покрівлі – не більше 1500 грн. / кв. м.

6. Кошти отримуватимуть ОСББ, ЖБК або управителі, залежно від обраної співвласниками форми управління будинком. Послідовність дій для отримання фінансування

1. Замовлення співвласниками у будь-якого проектувальника на власний вибір та за власні кошти зведеного кошторисного розрахунку вартості робіт. Скоріше за все, у випадку, коли є управитель і договором з ним не передбачено накопичення коштів на капітальний ремонт, кошти на цей розрахунок доведеться збирати самостійно співвласникам.

2. Проведення загальних зборів співвласників, на яких вони обов'язково вирішують:
– взяти участь у Порядку на 2021 рік;
– обрати один з напрямків робіт;

– затвердити максимальний розмір суми капітального ремонту відповідно до
зведеного кошторисного розрахунку з урахуванням резерву на можливе коригування
вартості робіт у розмірі 10%;
– визначити максимальний розмір частки співфінансування з урахуванням резерву на
можливе коригування вартості робіт у розмірі 10%;
– визначити уповноважену особу на подання документів до Департаменту з
управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

3. Протокол складається за формою, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.08.2015 р. № 203.

У протоколі обов'язково зазначаються:
– прізвище, ім'я, по батькові співвласника;
– документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення
або реєстраційний номер нерухомого майна з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та його архівної складової частини щодо об'єкта нерухомого майна;
– номер квартири або нежитлового приміщення;
– загальна площа квартири або нежитлового приміщення;
– документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для
представника) із залученням копії такого документу до протоколу;
– результат голосування («за», «проти», «утримався»);
– підпис співвласника (представника).

4. Згідно з Правилами надання послуги з управління багатоквартирним будинком,  затвердженими постановою КМУ від 05.09.2018 р. № 712, у разі прийняття рішення співвласниками та включення умов про капітальний ремонт до договору управління, управитель накопичує з цією метою кошти. Для цього управитель відкриває окремий банківський рахунок для приймання відповідних платежів та проведення розрахунків за таким багатоквартирним будинком. Кошти рахунка є власністю співвласників та використовуються виключно за цільовим призначенням. Кошти, що надходять як внески на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна будинку, спрямовуються на відповідні цілі згідно з умовами договору управління.

5. Обрана уповноважена особа подає до Департаменту з управління житлово- комунальним господарством Запорізької міської ради заяву. Наприкінці Порядку додана її форма, однак вона нічим особливим не виділяється.

6. До заяви додається:
– раніше розроблений зведений кошторисний розрахунок вартості робіт;
– протокол загальних зборів співвласників будинку (в оригіналі);
– довідка в довільній формі про характеристики будинку із зазначенням загальної
площі будинку, кількості поверхів, кількості під'їздів, площі даху чи покрівлі;
– копія договору управління або іншого договору, який покладає на управителя
обов'язок організовувати виконання та виступати замовником робіт з капітального ремонту
(заміни) спільного майна багатоквартирного будинку (тільки для управителів);
– завірена керівником ОСББ, ЖБК або управителя копія витягу або виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
про державну реєстрацію юридичної особи.

7. Документи подаються на кожний будинок окремо, навіть якщо ОСББ, ЖБК чи управитель управляють кількома будинками і всі вони бажають взяти участь у Порядку 2021 року.
8. Департамент приймає рішення та до 12.04.2021 р. інформує заявника про його участь або не участь у Порядку, а також про розмір його частки співфінансування у проведенні капітального ремонту.

9. За рахунок виділених співвласниками коштів виготовляється проектно-кошторисна документація та отримується позитивний висновок про проходження проектно-кошторисною документацією будівельної експертизи.

10. Визначена проектом загальна вартість робіт, включаючи вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи, не повинна перевищувати більше ніж на 10% вартість, зазначену в зведеному кошторисному розрахунку вартості робіт. У подальшому ці кошти, зараховуються в якості сплати співвласниками частки співфінансування.

11. Для отримання бюджетного фінансування уповноважена особа подає до Департаменту відповідну заяву за формою, доданою до Порядку.
12. До заяви додаються:
– проектно-кошторисна документація;
– позитивний висновок будівельної експертизи;
– копії платіжних доручень про оплату робіт з виготовлення проектно-кошторисної
документації та проходження будівельної експертизи;
– копії платіжних доручень про сплату співвласниками різниці між сумою
співфінансування та сумою коштів, сплачених за виготовлення проектно-кошторисної
документації та проходження будівельної експертизи;
– копії актів виконаних робіт з підрядником на всю суму частки співфінансування;
– копія договору з підрядником.

13. Департамент, як головний розпорядник коштів надає бюджетні асигнування у порядку черговості отримання документів від заявників.

14. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови КМУ від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

15. 26.11.2021 р. є останнім днем закінчення робіт капітального характеру та подання актів фактично виконаних робіт на умовах співфінансування.

Для Регіонньюз Олександр Пеньков