На п’ятій сесії Запорізької міської ради, зокрема на її пленарному засіданні, яке відбулося 23.04.2021 р., було прийнято низку кадрових рішень:

1) рішенням № 55 звільнено Наумова Геннадія Борисовича з посади секретаря Запорізької міської ради;

2) рішенням № 56 обрано Куртєва Анатолія Валентиновича секретарем Запорізької міської ради;

3) рішенням № 57:

– затверджено Васюка Анатолія Григоровича, Константинова Олександра Олександровича, Наумова Геннадія Борисовича, Нікіфорова Олексія Вікторовича, П’ятницького Андрія Васильовича, Тарана Романа Олеговича заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

– виключено Волобуєва Володимира Олександровича зі складу виконавчого комітету Запорізької міської ради;

– затверджено Діордієва Олексія Сергійовича до складу виконавчого комітету Запорізької міської ради.

На шостій сесії рішенням № 64 від 11.06.2021 р. затверджено до складу виконавчого комітету Запорізької міської ради Веліканова Дмитра Борисовича, Давітяна Сурена Веміровича, Змієнка Віталія Валерійовича, Кордупу Максима Вікторовича, Лисенка Віталія Володимировича, Лодова Дениса Дмитровича, Розумовича Андрія Івановича та Ярмощука Миколу Анатолійовича.

Таким чином, на даний час де-факто виконавчий комітет Запорізької міської ради складається з:

1) П’ятницького Андрія Васильовича (рішення № 11 від 23.12.2020 р.);

2) Гординського Віктора Георгійовича (рішення № 13 від 23.12.2020 р.);

3) Малиш Валентини Іванівни (рішення № 14 від 23.12.2020 р.);

4) Пустоварова Анатолія Івановича (рішення № 15 від 23.12.2020 р.);

5) Омельяновича Романа Анатолійовича (рішення № 16 від 23.12.2020 р.);

6) Євдокименка Миколи Михайловича (рішення № 17 від 23.12.2020 р.);

7) Кійка Сергія Геннадійовича (рішення № 18 від 23.12.2020 р.);

8) Клейнера Ігоря Сауловича (рішення № 19 від 23.12.2020 р.);

9) Михайської Наталі Вікторівни (рішення № 20 від 23.12.2020 р.);

10) Рильського Вадима Вікторовича (рішення № 21 від 23.12.2020 р.);

11) Софійченка Віталія Сергійовича (рішення № 22 від 23.12.2020 р.);

12) Малиша Анатолія Миколайовича (рішення № 23 від 23.12.2020 р.);

13) Марченка Владислава Петровича (рішення № 75 від 24.02.2021 р.);

14) Васюка Анатолія Григоровича (рішення № 57 від 23.04.2021 р.);

15) Діордієва Олексія Сергійовича (рішення № 57 від 23.04.2021 р.);

16) Запорізького міського голови Буряка Володимира Вікторовича (за посадою);

17) Секретаря Запорізької міської ради Куртєва Анатолія Валентиновича (за посадою),

а також 8 вищезазначених осіб, затверджених до складу виконкому рішенням № 64 від 11.06.2021 р.

Тепер подивимося на депутатський корпус Запорізької міської ради.

Серед депутатів міської ради ми бачимо вже згаданих у цій статті осіб – новопризначених заступників міського голови Константинова Олександра Олександровича, Наумова Геннадія Борисовича, Нікіфорова Олексія Вікторовича, Тарана Романа Олеговича.

Як бачимо, вони обіймають посади заступників, проте не затверджені до складу виконкому, і ось чому.

Відповідно до ч. 7 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.

Згідно з ч. 4 ст. 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міський голова не може бути депутатом будь-якої ради.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради, який перебуває на посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

Таким чином, депутат Запорізької міської ради не може входити до складу виконкому, отримуючи в ньому зарплату.

Отже, причини незатвердження нових заступників міського голови до складу виконкому зрозумілі.

Але чи насправді вимоги закону повністю дотримані?

Відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції пленарного засідання сесії міської ради віднесено утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу.

Проте відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до складу виконавчого комітету міської ради за посадою входить заступник міського голови.

Тобто, затвердження заступників міського голови до складу виконавчого комітету – формальна дія, як і затвердження туди міського голови та секретаря ради, оскільки ці посади входять до виконавчого комітету за законом.

Отже, зазначені вище депутати Запорізької міської ради були затверджені на посаду, яка в силу закону входить до виконавчого комітету місцевої ради, незалежно від прийняття з цього питання рішення, і є несумісною з представницьким мандатом.

Але найголовніше те, що таке тлумачення закону підтверджено судовою практикою, прикладом якої може слугувати, наприклад, постанова Верховного Суду України від 08.04.2020 р. у справі № 812/363/18.

А тепер про наслідки.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково без прийняття рішення відповідної ради у разі обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень, що засвідчено офіційними документами.

Згідно зі статтею 284 Виборчого кодексу України у разі дострокового припинення повноважень депутата міської ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням міської виборчої комісії депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї організації партії.

Таким чином, доля нових заступників міського голови тепер у руках Запорізької територіальної виборчої комісії.

Спеціально для Regionnews адвокат – Олександр Пеньков