Рішенням Запорізької міської ради від 23.04.2021 р. № 65 було затверджено Програму надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та покращення матеріально-технічного стану підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, які дислокуються на території м. Запоріжжя, на 2021 рік.

Для чого територіальній громаді допомагати збройним формуванням і яким чином це здійснюється на практиці – в цій статті.

Як би дивно це не звучало, законодавство України взагалі не містить поняття шефства: ані в галузі благодійної діяльності та волонтерства, ані у бюджетній сфері, ані у військовій.

Шефство є спадком радянського минулого, коли розповсюдженим явищем було надання допомоги на громадських засадах різним державним утворенням.

Наприклад, це поняття містилося у Виправно-трудовому кодексі України, прийнятому ще у 1970 році, який передбачав шефство трудових колективів і громадських організацій над виправно-трудовими установами.

Закон України «Про охорону і використання пам’яток історії та культури» від 1978 року містив положення про те, що підприємства, організації й установи можуть встановлювати шефство над пам’ятками історії та культури з метою забезпечення їх схоронності та благоустрою прилеглої до них території.

Схоже положення перейшло до Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 2000 року.

Існували такі форми і методи роботи добровільних народних дружин, як «проведення індивідуальної виховної роботи з особами, які допускають правопорушення, встановлення шефства дружинників над такими особами».

У незалежній Україні шефство вперше згадується у Положенні про навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, затвердженому наказом Міністра освіти України від 13.05.1993 р. № 137.

В цьому документі зазначено, що працівники закладу проводять постійну роботу щодо зміцнення родинних зв’язків між дошкільниками та їх старшими братами і сестрами через шефство старших вихованців над молодшими.

У військовій сфері першим документом з цього питання можна вважати Указ Президента України «Про організацію шефства над кораблями Військово-Морських Сил України» від 07.10.1994 р. № 577/94.

В Указі вперше було визначено, що слід робити в порядку шефства: надавати допомогу військкоматам у підготовці допризовників для служби на флоті, проведенні з ними військово-патріотичної роботи, здійснювати заходи щодо організації культурного відпочинку матросів і офіцерів, забезпечення кораблів та військових підрозділів продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, а також щодо розв’язання житлових, комунально-побутових та інших соціальних проблем моряків (працевлаштування членів їх сімей, улаштування дітей у дитячі дошкільні заклади, надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва тощо).

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.1995 р. № 929 «Про шефство над Державною прикордонною службою» в основу шефської допомоги було покладено військово-патріотичне виховання молоді, піднесення престижу прикордонної служби, надання практичної допомоги Державній прикордонній службі у справі охорони державного кордону.

В подальшому різними органами виконавчої влади приймалися схожі акти, здебільшого уточнюючого характеру.

Указом Президента України «Питання шефства над Збройними Силами України» від 27.09.2010 р. № 918/2010 вперше було систематизоване питання шефства.

Зокрема, затверджено Перелік з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство.

У Запорізькій області до таких об’єднань потрапили:

військові частини А1978, А4430 (шефство здійснює Запорізька міська рада за згодою);

військові частини А3840, А4276 (шефство здійснює Мелітопольська міська рада за згодою та Мелітопольська районна державна адміністрація);

катер «Токмак» (шефство здійснює Токмацька міська рада за згодою та Токмацька районна державна адміністрація);

а також військова частина А4398 (Новомиколаївська та Токмацька районні державні адміністрації) та військова частина А0225 (Запорізька районна державна адміністрація).

Шефство покладалося на місцеві державні адміністрації, які у проєктах планів повинні були передбачати заходи щодо:

  • участі у військово-патріотичному вихованні молоді та культурно-виховній роботі з військовослужбовцями;
  • підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;
  • сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців;
  • надання допомоги у забезпеченні з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами.

Слід зазначити, що Конституція України не наділяє Президента України описаними вище повноваженнями.

Насамкінець останнім і чинним на сьогоднішній день з питань шефства залишається Указ Президента України «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України» від 11.02.2016 р. № 44/2016.

За його положеннями до шефства відноситься надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами, у розв’язанні соціально-побутових проблем, задоволенні культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку.

З цією метою утворюються координаційні ради.

До переліку військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство, у Запорізькій області віднесено:

1) у Збройних Силах України:

військова частина А1978

 

військова частина А2019

 

військова частина А2176

 

військова частина А2189

 

військова частина А2558

військова частина А3309

 

військова частина А3840

Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька міська рада (за згодою)

Запорізька обласна державна адміністрація, Бердянська міська рада (за згодою)

Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька та Токмацька міські ради (за згодою)

Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька та Токмацька міські ради (за згодою)

Запорізька обласна державна адміністрація

Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька міська рада (за згодою)

Запорізька обласна державна адміністрація, Мелітопольська та Токмацька міські ради (за згодою)

2) у Національній гвардії України:

військова частина 3026 Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька міська рада (за згодою)
військова частина 3029 Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька міська рада (за згодою)
військова частина 3033 Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька, Бердянська, Енергодарська, Мелітопольська міські ради (за згодою)
військова частина 3042 Запорізька обласна державна адміністрація, Енергодарська міська рада (за згодою)

3) у Державній прикордонній службі України:

військова частина 1491 Запорізька обласна державна адміністрація, Бердянська та Мелітопольська міські ради (за згодою)

Враховуючи відсутність законодавчого регулювання «шефства» з боку органів місцевого самоврядування над військовими формуваннями, Запорізька міська рада затвердила цільову програму, яка передбачає виділення коштів з бюджету міста у вигляді субвенції державному бюджету відповідно до положень статті 85 Бюджетного кодексу України в розмірі 2,258 млн. грн. на 2021 рік.

Програмою передбачено такі заходи:

Захід Виконавець заходу Сума
Здійснення ремонту внутрішніх доріг військового містечка №2 Військова частина 3029 Національної гвардії України 1 000 тис. грн.
Поточний ремонт терапевтичного відділення військової частини АЗ 309 (Запорізького військового госпіталю) Квартирно-експлуатаційний відділ м. Запоріжжя Міністерства оборони України 500 тис. грн.
Придбання будівельних матеріалів Військова частина А1978 Міністерства оборони України 50 тис. грн.
Придбання медичного обладнання Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Запорізькій області» 408 тис. грн.
Придбання нагрудних відеореєстраторів Головне управління Національної поліції в Запорізькій області 300 тис. грн.